ป้ายกำกับ: ประตูบ้าน

  • ประตูหลักของบ้าน สำคัญไฉน?

    ประตูหลักเข้าบ้าน เป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อพลังงานของสิ่งแวดล้อมภายนอกให้เข้ามาสู่พื้นที่ภายในบ้าน ดังนั้น ประตูทางเข้าหลักที่ดีที่สุดควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นได้ชัดเจน และมีลักษณะที่มั่นคง