ป้ายกำกับ: ประสบอุทกภัย

  • มอบถุงยังชีพ

    นายเจริญสุข แซ่อึ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน โซน 14 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท และนางมะลิ หอมกระแจะ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิต ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอควนลัง ...
  • ครม. เคาะงบ 6.2 พันล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5 พัน ถึง 9 พันบาท

    วันที่ 29 พ.ย. 65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (29 พฤศจิกายน 2565) เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565  พร้อมอนุมัติกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,046,460 ครัวเรือน ซึ่งเป็นจำนวนครัวเรือนจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ...
  • ธ.ก.ส. เพิ่มมาตรการ ลดภาระหนี้เดิม ให้เงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

    ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย เติมมาตรการลดภาระหนี้เดิม ทั้งมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี […]