ป้ายกำกับ: ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีกำหนดอายุ Additional Tier 1