ป้ายกำกับ: พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567