ป้ายกำกับ: วิริยะ ประกันภัย.

  • วิริยะ ประกันภัย MOU ผลิตบุคลากร

    รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ขวา) และ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์