ป้ายกำกับ: ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และแปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน แห่งที่ 12