ป้ายกำกับ: สมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย

  • ออมสิน สนับสนุน 5 สมาคมกีฬาฯ ร่วมผลักดันกีฬาเป็น Soft Power

    มอบงบประมาณสนับสนุนแก่ 5 สมาคมกีฬา ซึ่งจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2567 – 2570) ได้แก่ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย