ป้ายกำกับ: อภิปราย

  • ครม.เสนออภิปรายทั่วไปกลาง ก.พ.2566 ส่งวิป 2 ฝ่ายเคาะวัน-เวลา

    นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทน มาตรา 152 นั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอทราบความพร้อมของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะชี้แจงต่อสภาฯ ซึ่งในส่วนของ ครม.ได้กำหนดวันชี้แจงไว้เบื้องต้นในช่วงกลางเดือน ก.พ.66