ป้ายกำกับ: อ่านลายมือ

  • วิธีอ่านโชคชะตาบนฝ่ามือ

    วิชาการอ่านลายมือ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีอายุเก่าแก่ ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพื่อพยากรณ์โชคชะตาของคนเรา และยังสามารถบ่งบอกบุคลิก และลักษณะนิสัยของคนได้อีกด้วย