ป้ายกำกับ: เมืองน่าอยู่

  • OPEN-TEC เผย 5G คือเทคโนโลยีสร้างเมืองน่าอยู่

    เทคโนโลยี 5G นับเป็น 1 ในเทคโนโลยีของยุคปัจจุบันที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้สูงขึ้น เพื่อให้แต่ละชุมชนพัฒนาขึ้นเป็น “เมืองที่น่าอยู่”