ป้ายกำกับ: coaching

  • จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จ สำหรับนักบริหาร (มือใหม่)

    การเป็นนักบริหาร ไม่ใช่พรสวรรค์หรือสามัญสำนึก แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆ บางคนมีความสามารถเฉพาะด้านอย่างยอดเยี่ยม แต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร ก็กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรืออาจจะประสบความล้มเหลวไปเลยก็มี ทั้งนี้ เพราะไม่ได้ตระหนักว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร
  • จูงใจด้วยการสร้างโอกาสใหม่ๆ แทนการจับผิด

    ความท้าทายที่สุดเรื่องหนึ่งในการบริหารคนคือการสร้างแรงจูงใจ ทำไมคนบางคนแม้จะทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และมีความรู้ทักษะในงานที่ทำ แต่กลับทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ก็มักจะพบว่า เป็นประเด็นเกี่ยวกับขาดแรงจูงใจ