ป้ายกำกับ: D-Ticket

  • ดีเดย์ 16 ก.พ.! “จองตั๋วรถไฟออนไลน์” D-Ticket จ่ายด้วยบัตรเครดิต-เดบิต

    ตามที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นั้น ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์แก่ผู้โดยสาร ทั้งเว็บไซต์ D-Ticket และแอปพลิเคชั่น D-Ticket (ระบบ Android และ IOS) ซึ่งสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วัน