ป้ายกำกับ: DGA

  • เปิดผลงาน DGA เดินหน้าภารกิจรัฐบาลดิจิทัล

    DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 8 พันล้านบาท พร้อมชูกลยุทธ์ เข้าถึงการบริการภาครัฐ ง่ายขึ้น ...