ป้ายกำกับ: First Voter

  • สำรวจ “First Voter” เลือกตั้ง 2566 อยู่ภาคไหนมากที่สุด

    บรรยากาศการเมืองของไทยในช่วงนี้ดูจะคึดคักเป็นพิเศษหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 14 พ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีหลายคนที่เคยผ่านบรรยากาศการเข้าคูหาเลือกตั้งกันมาบ้างแล้ว แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีกว่า 4 ล้านคนที่จะได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรก