ป้ายกำกับ: Global Minimum Tax

  • ทำความรู้จัก Global Minimum Tax

    ต่อไปเราอาจจะเห็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจาก MNEs