ป้ายกำกับ: Marijuana

  • สธ.ประกาศฯ 3 ฉบับ ปรับปรุงเกณฑ์คุมปริมาณ “กัญชา-กัญชง” ในอาหาร มีผล 22 ต.ค.65

    น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ.2522 รวม 3 ฉบับ เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) เป็นส่วนประกอบ โดยทั้ง 3 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 ต.ค.65 และมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ...