ป้ายกำกับ: Multidisciplinary Team

  • Multidisciplinary Team (MDT) เพื่อการรักษามะเร็งอย่างตรงจุด 

    การรักษาโรคมะเร็งในอดีต ผู้ป่วย 1 คน จะมีแพทย์เจ้าของไข้เพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ในการตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษา แต่ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก จึงมีการรักษามะเร็งด้วยระบบ Multidisciplinary Team เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น