ป้ายกำกับ: NTT

  • สุทัศน์ คงดำรงเกียรติ พา NTT เดินหน้า ICT Service หนุนธนาคารพิชิต Digital Disruption

    Digital Disruption เป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างตระหนัก เพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลรุนแรงเป็นอย่างมาก ธุรกิจดั้งเดิมที่เคยมั่นคงถูกท้าทายด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัย ต้นทุนที่ต่ำกว่า ทั้งยังขยายธุรกิจสร้างบิสซิเนสโมเดลใหม่ๆ ออกไปได้ทั่วโลก เราจึงเห็นการปรับตัวอย่างเร่งด่วนในทุกอุตสาหกรรม แต่ Digital Disruption นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นั่นจึงทำให้องค์กรทุกอุตสาหกรรมต้องพร้อมรับมือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ