ป้ายกำกับ: S&P Global CSA

  • คาราบาว กรุ๊ป เข้าดัชนี S&P ESG กลุ่ม B ครั้งแรก

    บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG เข้าร่วมดัชนี S&P ESG กลุ่ม B เป็นครั้งแรก โดยมีผลคะแนนดีขึ้นจากปีก่อนหน้าด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว CBG ได้เข้าร่วมตอบแบบประเมินดัชนี S&P ESG Index Group B ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ...