ป้ายกำกับ: The Nest Property

  • “อุษณา มหากิจศิริ” ตระกูลเนสกาแฟ ดึง The Nest ร่วมทุน KRD ลุยต่อบ้านไฮเอนด์ 3.9 พันลบ.

    นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (The Nest Property) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2566 ส่งสัญญาณบวก จากแรงหนุนเม็ดเงินจาก นักลงทุนต่างประเทศที่ยังไหลมาลงทุนในไทยผ่านตลาดทุนและการลงทุนในกลุ่มเรียลเซ็กเตอร์ต่าง ๆ ประกอบกับจีนมีนโยบายเปิดประเทศ ดันธุรกิจท่องเที่ยวสดใส ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น