ป้ายกำกับ: Wellington

  • BBLAM จับมือ Wellington ชูแนวคิด ESG และแนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืน

    นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) กล่าวว่า บลจ.บัวหลวง ได้ร่วมมือกับ Wellington Management ผู้จัดการกองทุนระดับโลก ที่มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ มากกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นผู้นำซึ่งมีความเชี่ยวชาญการลงทุนอย่างยั่งยืนมายาวนาน