ป้ายกำกับ: WORLD AUTISM AWARENESS DAY

  • BEM รับโล่สนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก

    คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เข้ารับโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)และมูลนิธิออทิสติกไทย